Disclaimer

Houthandel Jumbowood B.V. gevestigd te Grootebroek. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheden of volledigheid van de (prijs) informatie op onze site/webshop. Wijzigingen zijn voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt dmv. Druk, kopiëren, weblinking of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Houthandel Jumbowood B.V. De algemene voorwaarden van Houthandel Jumbowood B.V. kunt u hier downloaden.